Autorijles

Lessen volgens de RIS methode (Rijopleiding In Stappen)

De lessen worden gegeven volgens de RIS methode. Hiermee leer je volgens een overzichtelijk stappenplan alle aspecten van het autorijden zodat je straks zelfstandig en veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

De RIS methode ziet er als volgt uit:
4 modules met in totaal 46 scripts (onderwerpen).
Module 1: voertuigbediening en -beheersing
Module 2: eenvoudige verkeerssituaties
Module 3: complexe verkeerssituaties
Module 4: verantwoord gedrag

Na elke module volgt er een toets. De toetsen van module 1 en 2 worden afgenomen door een (collega) RIS instructeur, de toetsen van module 3 en 4 door een RIS examinator van het CBR. Toets 3 kun je vergelijken met de Tussentijdse Toets; hiermee kun je al een beetje wennen aan het praktijkexamen. Je kunt hierbij niet slagen of zakken maar je kunt er wel een vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen mee behalen. Dit betekent dat je in dat geval op het praktijkexamen (toets 4) geen bijzondere verrichtingen hoeft te doen. Bovendien hoor je na afloop of er nog zaken zijn die wat extra aandacht nodig hebben.

Bij de RIS methode hoort het RIS Praktijkboek. In dit boek worden alle modules en scripts duidelijk uitgelegd. Dit boek gebruiken we ook om nieuwe lessen voor te bereiden; je krijgt dus aan het einde van een les huiswerk mee voor de volgende les. Bovendien kunnen in dit boek de vorderingen die je maakt worden bijgehouden. Je kunt dus niet alleen zelf altijd nagaan hoe de stand van zaken is maar dit ook aan bijvoorbeeld je ouders laten zien.